Kennismaking met het Enneagram

Het Enneagram?

Het Enneagram is een krachtig hulpmiddel voor het verwerven van dieper zelfinzicht.

Daarnaast toont het Enneagram ons een soort “wegenkaart” voor verdere groei en transformatie.
De 9 punten in het Enneagramsymbool staan voor 9 specifieke strategieën die we voor onszelf en in onze relaties toepassen. Die punten of types van het Enneagram vertellen ons niet wie we echt zijn maar helpen ons de patronen in ons denken, gedrag en gevoel te herkennen. Zo verhogen we ons inzicht in de onderliggende motieven, angsten en verdedigingsmechanismen.

Tegelijk neemt ook ons inzicht in de gedragingen van mensen die ons omringen toe. Een diepgaande verkenning van het Enneagram leert ons dan ook behendiger navigeren in onze relaties.

 

Kennismaking?

In deze kennismaking willen we graag een duidelijk beeld geven van wat het Enneagram precies is (en wat het niet is). We bekijken hoe je er zelf mee aan de slag kan en geven een overzicht van bestaande toepassingen. We belichten het potentieel en de valkuilen.

De nadruk ligt vooral op het leren kennen en vertrouwd raken met het Enneagram. Er wordt nog niet intensief mee “gewerkt”.

Deze kennismaking met het Enneagram kan deuren voor je openen als je jezelf oprecht beter wil begrijpen en meer inzicht in jezelf en je relaties wenst.

Afgelopen sessies